Sunday, 30 August 2009

DEFINISI NEGARA

Beberapa definisi telah diusulkan oleh beberapa penulis terkemuka dalam bidang kenegaraan. Mengikut Saltau , negara merupakan satu jentera atau agensi yang mempunyai kekuasaan tertentu bagi mengurus atau mentadbir hal ehwal rakyat bagi pihak rakyat itu sendiri. Ini member pengertian bahawa agensi atau jentera yang dimaksudkan diberi kuasa bagi mengurus segala hal ehwal masyarakat sebagai wakil kepada masyarakat tadi. Ini bermakna bahawa apabila Negara diberi kuasa untuk memerintah ianya masih tertakluk kepada persetujuan orang yang diperintah. Dalam hal ini pendapat Harold Laski tidak mempunyai banyak perbezaan. Dia berpendapat bahawa negara itu merupakan satu kelompok masyarakat yang telah bersatu dan mendapat satu kuasa yang sah di sisi undang-undang. Kuasa ini pula mengatasi kuasa-kuasa lain yang kini dipunyai oleh individu atau kumpulan yang menjadi sebahagian dalam masyarakat tadi. Masyarakat pula merupakan kumpulan-kumpulan yang terdiri daripada individu yang bersama-sama bekerja dan hidup untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat itu sendiri. Oleh itu, setiap ahli masyarakat tadi harus patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada persetujuan ramai. Dalam perhubungan di antara rakyat dan negara, Laski cuba mebuat perbezaan yang agak jelas dapat dilihat dari segi cara-cara kuasa diperolehi dan cara-cara kuasa dilaksanakan.
M. Mc. Iver pula merumuskan bahawa negara itu merupakan satu persatuan di mana segala tindakan dibuat menerusi proses undang-undang. Kuasa untuk memksa boleh digunakan oleh pemerintah untuk mencapai matlamat negara.
Definisi yang agak lengkap telah diberikan oleh Pennock dan Smith yang berpendapat bahawa negara merupakan suatu sistem politik yang terdiri daripada penduduk-penduduk dalam satu kawasan atau wilayah yan telah ditetapkan dan mempunyai organisasi (kerajaan). Kerajaan ini pula mempunyai kekuatan dan kuasa yang dijalankan ke atas setiap penduduk di wilayah itu sekiranya perlu secara paksaan (menggunakan kuasa fizikal). Kuasa ini pula lebih tinggi keadaannya dari kuasa-kuasa yang lain.
Dari beberapa definisi dan pandangan-pandangan yang telah diberikan kita tidak dapat melihat persamaan pendapat di antara seorang penulis dengan penulis yang lain. Ada yang berpendapat bahawa negara itu merupakan struktur kelas, ada yang mengatakan ianya satu sistem kuasa dan ada pula yang beranggapan bahawa negara itu sebuah organisasi kebajikan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh A.C. Kapur, “sekiranya penulis itu seorang pakar sosiologi, seperti perilaku atau peguam, pendapatnya yang tersendiri boleh memesongkan perkara yang sebenar dengan menitikberatkan beberapa ciri negara yang sebenar dan membelakangkan yang lainnya, atau membebaskan dirinya sama sekali dari kenyataan dengan member gambaran mengenai negara dari apa yang difikirkannya sendiri.
Apabila setiap unsur penting dalam definisi di atas tadi dipetik dan dikoordinasikan kembali maka dapatlah kita merumuskan bahawa negara itu merupakan satu wilayah di mana terdapatnya organisasi yang ditubuhkan melalui sistem politik yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi bagi membolehkan ianya membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua. Di zaman moden sekarang ini, kuasa untuk membuat dan melaksanakan peraturan selalunya didapati melalui proses undang-undang.

Thursday, 27 August 2009

Keruan hidup

Kebelakangan ini,penulis terasa hidup ini terasa lapang dan merungsingkan diri penulis. Penulis ibarat burung-burung yang terbang bebas di awan biru. Setiap terbagan terasa kepak tidak terlalu berat terasa.
Adakah kerana diri tiada masalah ataupun sahaja berlagak tiada masalah? Menjawab persoalan itu, setiap manusia mempunyai masalah tetapi kebelakangan ini masalah ini tidak terlalu berat dibeban oleh penulis. Menjurus kepada fenomena yang mana penulis menjadi seorang tidak memiliki apa-apa pengetahuan, penulis merasa diri ini semakin hari banyak mempelajari sesuatu dalam hidup. Kadang-kadang hidup ini ibarat roda kekadang kita berada di bawah kekadang berada di atas. Ini adalah resam kehidupan manusia yang mana setiap pengalaman mengajar diri kita berubah. Sekiranya kita tidak berubah bermakna kita berada di takuk yang lama. Ini sudah semestinya menjanji individu tersebut tidak maju. Untuk menjadi seseorang yang mampu bergerak ke hadapan pengetahuan amat penting.
Untuk berjaya kadang-kadang, manusia selalu melakukan kesalahan yang mana melalui kesalahan menjadikan seseorang berubah serta mempelajari kesalahan itu untuk melakukan anjakan paradigm. Selain itu, pembelajaran hidup juga memerlukan kita membaca yang dalam al-Quran sendiri iaitu ayat pertama menyuruh manusia untuk membaca. Oleh itu, pembacaan yang luas serta memperbanyakkan membaca mejadi minda kita berkembang serta menajamkan fikiran
Permasalah masa kini adalah kita sebagai umat Islam diancam dari pihak musuh yang tidak sukakan Islam dengan pelbagai pemikiran yang mana kita tidak menapis apa yang kita terima , kemungkinan akan banyak mempengaruhi akidah kita sebagai umat Islam. Justeru itu kita sebagai umat islam perlu untuk memantapkan akidah kita dengan ajaran Islam yang sebenar-sebenarnya bagi tidak membuat kita terjerumus ke arah kemusyirikkan.
Saujana kini mata memandang juga memperlihatkan sosio politik yang berantakan yang sedikit sebanyak membuat rakyat menjadi mangsa. Para pemimpin sepatutnya matang untuk menjaga kepentingan rakyat bukan untuk mengatakan pihak ini salah dan pihak ini adalah benar. Perlu ada pendekatan politik yang kea rah perpaduan yang pemimpin tidak merasai penderitaan rakyat kerana mereka yang berada di atas menerima gaji yang beribu-ribu ringgit tidak sama seperti pemimpin semasa pemerintahan khalifah Islam dahulu yang mana harta yang ditinggalkan semasa meninggal hanya beberapa dinar sahaja. Oleh itu, penulis menegaskan penulis menolak politiik sebagai penentu masa depan Negara yang mana poltik tidak menjanjikan apa-apa kepada rakyat tetapi menyusahkan rakyat itu sendiri.

Menyelusuri Hidup

Apakah cara hidup yang penulis kini lalu adalah tepat? Ini kerana selalu timbul seribu macam perasaan yang menyelubungi hidup penulis. Seakan-akan mengajar penulis berada di persimpangan hidup. Hidup ini ibarat berladang kerana tujuan kita di lahirkan adalah untuk mengabdikan diri pada Allah s.w.t yang mana merupakan pencipta yang menwujudkan kita ke dunia ini. Tetapi kadang-kadang apabila kita melakukan kebaikan timbul suatu perasaan yang tidak kekal lama dalam diri penulis. Ini kerana penulis hidup di dalam dunia yang nyata serta bukan berada di alam maya yang mampu dicakna oleh diri penulis sahaja.
Tambahan itu, penulis menetapkan pada pemikiran untuk melakukan sesuatu yang baik tetapi adakah untuk tujuan menunjuk. Sebenarnya, manusia ini kekadang memerlukan perghargaan dari manusia lain. Ini kerana perghargaan adalah suatu pendukung moral seseorang indvidu untuk tambah berjaya. Tidak mengapa sekiranya tiada perghargaan tetapi cukup sekadar ucapan terima kasih. Penulis melihat dewasa ini situasi untuk menghargai serta mengucapkan ucapan terima amat susah untuk dipamerkan oleh rata-rata kebanyakan masyarakat kini.
Di sini pada hemat penulis perlu ada suatu pendekatan untuk kembali kepada budaya Melayu dulu yang berbudi serta indah akal nya pabila berbicara tentang sesuatu perkara. Oleh itu, perlu ada generasi yang berfikiran merubah budaya yang lebih baik dari sekarang serta mementingkan semangat ketimuran.
Akhir kata dari,penulis, untuk menjadi seseorang insan yang adalah mempelajari menyantuni orang lain serta mengamalkan adab-adab yang berhemat sebagai seorang Muslim……..

Tidak sabar?

Penulis merasa hari-hari latihan industri terasa amat lambat untuk dihabiskan serta merasakan suatu hari-hari yang amat memenatkan. Ini kerana, dengan bilangan tugas yang hamper sama setiap hari meweujudkan suatu keadan yang membosankan hidup ini.
Untuk menghadapi hari-hari yang mendatang, penulis merasakan dengan membaca amat sesuai sekali dilakukan. Ini kerana, melalui pembacaan penulis dapat menambah pengetahuan serta membuat diri ini untuk berfikir apa yang patut dilakukan. Selain itu, pembacaan penulis kadang berubah-ubah bagi membagikan kelainan tahap pemikiran penulis amnya. Penulis amat mengemari penulisan seperti pengalaman individu yang berjaya dalam hidup, kupasan isu-isu semasa serta pembacaan kegemaran penulis iaitu kupasan isu politik semasa yang penulis sebenarnya tidak menyukai politik kepartian.
Lantaran dek menghitung hari, Malaysian Universities English Test (MUET) meragut hari. Pada October ini, penulis akan melalui hari-hari untuk menghadapi peperiksaan ini yang amat kesuntukan hari serta penulis bercadang untuk memindah lokasi untuk penulis mejawab MUET ini di daerah penulis sendiri iaitu di daerah Jelebu tanah tumpah darah ku hendaknya.
Dewasa ini, apabila sudah menghabiskan sisa-sisa pelajaran Diploma ku di UNISEL, penulis telah menanamkan azam untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah yang mana merupakan cita-citaku yang mana penulis sendiri rasakan perlu diri kita sebagai manusia untuk menambah ilmu yang tidak seberapa ini.
Tambahan itu, penulis merasa sudah tiba masanya penulis perlu serius dalam menghadapi hidup ini serta meninggalkan segala bentuk perkara yang meyebabkan focus penulis tergelincir dari landasan selama ini. Oleh itu, penulis akan mengurangkan masa penulis untuk menghantar meseg atau membalas meseg yang tidak penting lagi. Selain itu, penulis merasa antara berjemaah dan berpersatuan harus diletakkan pada tempat yang kedua. Bukan bermaksud meninggalkan jemaah tetapi mengurangkan aktiviti dalam jemaah.
Akhir kata, penulis berharap kepada Allah yang mana segala percaturan yang telah penulis susun dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tambahan itu, penulis merasa jiwa ini akan bertambah tenang dengan segala macam karenah hidup.

Sunday, 23 August 2009

Misi Sukarelawan Ke China 2010

Jika diizinkan oleh Allah s.w.t awal bulan Januari, aku akan dijangka melakukan misi ke Negara China bagi meneruskan usaha abg Suhail yang mana telah berada di China hamper setahun. Dalam menyediakan diri, aku seharusnya mempelajari bahasa Mandarin terlebih dahulu. Ini kerana, bahasa utama di China adalah bahaasa Mandarin. Sebenarnya aku pun terkejut apabila pada malam LDK di Kem Sakti anjuran GPTD yang mana abg Jufitri sendiri berkata untuk menghantar sukarelawan selama 6 bulan. Aku merasa tanggungjawab yang bakal digalas ini amat mencabar yang mana menuntut diriku agar berada di bumi yang asing dengan ku. Aku sebenarnya menjadi berani setelah mendengar perjelasan dari abg Jufitri yang menceritakan mengenai abg Noryzal sendiri yang merupakan seorang mat rempit, mampumenjadi insan yang amat mantap dari segi penampilan serta sahsiah setelah dihantar ke Pulau Christmas, Australia selama hampir tiga tahun sebagai Imam Muda.

Sebenarnya tujuan aku ke sana juga untuk melakukan misi sukarelawan serta melebarkan perhubungan dengan masyarakat Islam China, mempelajari sosio budaya setempat, sosio politik, mengenalpasti pasti nilai-nilai Islam China serta mempelajari bahasa China itu sendiri.

Oleh itu, kepada sesiapa yang ingin menyumbang misi ini amat dialu-alukan. Ini kerana untuk perbelanjaan aku di sana selama 6 bulan. Kepada sesiapa yang ingin menyumbang boleh menghubungi NOR HAFIZ di 017-3508073. Jasa baik anda semua amat dihargai.

Wednesday, 5 August 2009

Babi Makanan Untuk Orang Islam

Setelah melihat tajuk yang penulis di atas ialah untuk bercerita mengenai bab berkaitan memakan daging babi, ini sebenarnya penulis pun cuma hendak bercerita sedikit untuk perkongsian. Seorang kawan penulis sendiri yang telah bercerita mengenai pengalaman beliau yang mana pada setiap-setiap malam selepas menghabis tugasan kerja beliau akan selalu melepak berdekatan dengan kawasan gerai makan.

Beliau bersama-sama dengan pasangan beliau terlalu suka sangat untuk makan mee kari. Sementara itu,tauke kedai itu pula merupakan seorang Cina manakala pekerja beliau pula seorang warga Indonesia.Untuk dijadikan cerita yang mana beliau sendiri pun tidak kisah dengan perkara tersebut. Pada suatu malam semasa beliau pulang dari kerja agak lambat, beliau merasa lapar serta untuk makan punya falsafah hidup yang dituntut, beliau telah pergi juga ke kedai itu. Beliau amat bernasib baik apabila tauke itu telah reserved untuk dia dengan pasangannya itu.

Semasa tauke itu sedang mengambil makanan itu, tauket itu pun mencuci periuk belanganya. Setelah itu, unt
uk dijadikan cerite apabila dia ingin mencari air basuh tangan telah ternampak lah tulang yang keluar dari periuknya, dia
pun bertanya."Eh pakai tulang ke masak kari,kamukan tidak makan daging." Tauke itu berkata bahawa "Ini bukan lembu ini pork maa baru sedap sikit masak kari, tak taruk tak sedap maa."

Setelah mendengar terus beliau meloya lalu dia pun termuntah keluar semua isi perut.Kata kawan penulis merasanya ingin sahaja minum air tanah je hendak menyamak perut beliau. Penulis terfikir macam mana selama ini sudah bergelen beliau memakan kari itu sudah masuk ke dalam perut serta telah menjadi darah daging. Untuk dipendekkan ceritanya selepas itu, beliau menyebar
kan hal yang menjadi terhadap beliau terhadap semua orang yang beliau kenali. Selepas itu, tauke Cina itu telah "bungkus" serta tidak
diketahui pindah.


Moralnya:

Jgn makan kat kedai cina walaupun staff nya,Indonesia atau pun ada logo halal. Kadang-kadang ada sesetangah Cina ini semuanya ada yang hendak menjahanam
kan kita.


MINTAK TOLONG SEMUA KAWAN-KAWAN BACA NI SAMPAI HABIS


Kes macam ni bukan kes baru. Memang betul cakap Cina
tu! daging ayam dan
lembu tak cukup lemak untuk membentuk apa-apa shape.
Jika sebarang proses
tidak menggunakan lemak babi, ia senang pecah.

Berdasarkan pengalaman saya dalam industri memproses makanan,
boleh dikatakan semua product dari
oversea yg bertanda halal sebenarnya tidak halal.

Bagi mereka haram itu pork iaitu daging babi manakala
pork product yg lain seperti lard (minyak babi),
pork fat(lemak babi), ham(ini asal nama hamburger)
dan bacon (hirisan nipis daging babi yg biasa serve during
breakfast), pork instestine(perut babi) dll tidak apa
bagi Muslim.

Saya pernah bekerja di Shangri-laHotelKL, di situ
terdapat satu BUTCHER Dept.....
1. Semua jenis sausage menggunakan pork casing. Pork
casing adalah saluran usus yg digunakan sebagai kulit sausage.

Semua ingredients untuk sausage diblend bersama
pork fat untuk membuat sausage itu firm dan tak mudah
break. Jadi kalau sausage itu Chicken or beef still
contain pork.

2. Pork fat juga digunakan dalam proses membuat turkey
roll,chicken roll, meatloft, pastrami dan salami.
Benda ni semua boleh didapati di supermarket dan
digunakan secara meluas
sebagai toping PIZZA.

3. Bagi sesiapa yg suka makan buffet.. cold cuts yg
disusun lawa-lawa pada buffet table seperti
Terrine dan Pate pun ada lemak babi.


Menyentuh sedikit aktiviti kaum Cina , saya ada satu kisah yang
menarik untuk diceritakan.

Salah seorang kawan telah menceritakan kepada saya ini,
Bapanya adalah seorang pekerja TNB bahagian
pembaik
pulih bekalan elektrik.

Pada satu hari bapanya bertugas membetulkan bekalan elektirk di
kawasan Jenjarum Banting.
Semasa pekerja-pekerja lain sedang melakukan kerja-kerja
pembaikan pulih bekalan, beliau telah merayau-rayau di
kawasan sekitar.

Setiap pekerja pembaiki pulih bekalan TNB mempunyai
kebenaran memasuki kawasan yang
melibatkan penggunaan elektrik,
jadi secara tidak sengaja beliau telah memasuki sebuah
kilang memproses makanan,dilihatnya daging-daging
ayam berlongok-longok.
Kemudian daging-daging babi berlongok-longok disebelahan. .
Rupa-rupanya kilang tersebut membuat burger dan daging- daging
ayam dan babi tersebut dicampur dan digaul bersama
kemudian dijadikan burger..

Beliau
telah bertanya kepada tokeh tersebut mengapa
dicampurkan daging babi dengan daging ayam!
Tokeh tersebut berkata kalau tak campur burger
yang hendak dibuat susah untuk melekat dan dibentuk..
Dengan mencampurkan daging ayam dan babi burger mudah
dibentuk. Katanya lagi, burger ini tidak dijual terus
kepada orang Melayu. Tapi jika mana-mana supplier yang
tak cukup stok akan ambil burger daripada kilang tersebut.

Lu ingat itu supplier cukup ka u ntuk supply satu
Malaysia (Tak tahu supplier mana yang ambil dari dia).
Tokeh tersebut siap kata "SIAPA KATA MELAYU TAK MAKAN BABI",
menyirap darah bapanya

Balik tu dia buat aduan di JAIS. Bila JAIS buat
serbuan tak ada apa-apa yang jumpa,kilang tersebut pun takde.
Mungkin dah pindah bila menyedari
ada orang melayu dah tahu aktiviti beliau.


P/S: Siapa yang suka makan burger tu berhati-hatilah
mungkin ada yang bercampur dengan daging babi.Patut lah bila kes JE timbul rupanya berjuta-juta babi
ada kat
Malaysia .
Purata satu hari babi dikeluarkan dari ladang ternakan
beratus ribu.
Yang peliknya takan beratus ribu babi ini dilantak oleh
orang Cina saja.
Mungkin sebahagian darinya dibuat bahan makanan yang
lain, lepas tu bagi orang Melayu makan.
Yang peliknya lagi kebanyakan yang jual burger tu
orang Melayu.


*frwdkan.. kepada rakan dan saudara seagama anda.